ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης

Δ.Τ. ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ
Αστικός Μη Κερδοσκοπικός
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

01.

Είμαστε

το «σπίτι» των Ελλήνων και ξένων δημιουργών, παλιών και νέων, από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά ονόματα του Ελληνικού τραγουδιού, μέχρι τους νεότερους καλλιτέχνες που τώρα ξεκινούν την πορεία τους.

02.

Διασφαλίζουμε

την αξία της μουσικής των μελών μας, υποστηρίζουμε την καλλιτεχνική δημιουργία και συνεργαζόμαστε στενά με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καθημερινά τη μουσική τους.

03.

Υποστηρίζουμε

την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό, προσφέροντας στους δημιουργούς τη δυνατότητα να εισπράττουν την επιτυχία τους και να ενισχύουν την αξία τους.

Τελευταία νέα

Η ΕΔΕΜ με λίγα λόγια …

edem web design proposal concept a icon hands 16 06 20
Νέος, μη κερδοσκοπικός

οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

edem web design proposal concept a icon privacy 16 06 20
Ιδρύθηκε

με σκοπό να προστατεύει τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινότητας δημιουργών
μουσικών έργων.

edem web design proposal concept a icon globe 16 06 20
Εκπροσωπεί

τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού ρεπερτορίου και ένα σημαντικό τμήμα του ξένου, σε συνεργασία με πολυεθνικούς εκδότες.

edem web design proposal concept a icon research 16 06 20
Χρησιμοποιεί

βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τη συλλογή και διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων.

edem web design proposal concept a icon people 16 06 20
Παρέχει

πλήρη προστασία στα μέλη του για κάθε κατηγορία χρήσης των μουσικών έργων τους.

edem web design proposal concept a icon justice 16 06 20
Λειτουργεί

με διαφάνεια και ισοτιμία στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

edem web design proposal concept a icon transparency 17 06 20
Με διαφάνεια

στη λειτουργία και στις διανομές των δικαιωμάτων με βάση τα διεθνή πρότυπα.

empty
Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Φοίβος Δεληβοριάς

Συνθέτης/Στιχουργός

 

Αντιπρόεδρος

Στάθης Δρογώσης

Συνθέτης/Στιχουργός

 

Γραμματέας

Άλκηστις Τσίκλου – Εκδότης

Warner Chappell Music Hellas

 

Ταμίας

Ίρινα Λουκάτου – Εκδότης

Musou Music

 

Μέλη

Μαίρη Φασουλάκη – Στιχουργός

Ελένη Γιαννατσούλια – Στιχουργός

Σταύρος Λάντσιας, Συνθέτης

Γιώργος Γκώνιας, Στιχουργός

Μαρίλυ Κωστοπούλου – Εκδότης

Universal Music Publishing

empty
Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Κώστας Τουρνάς
Συνθέτης/Στιχουργός

Αντιπρόεδρος
Αικατερίνη Ζαμπέτα
Κληρονόμος ρεπερτορίου Γιώργου Ζαμπέτα

Γραμματέας
Μάριος Στρόφαλης
Συνθέτης

Ταμίας
Γιώργος Σταμπόλης – Εκδότης
DMPG publishing

Μέλη
Χρήστος Αλεξόπουλος – Συνθέτης

Κώστας Καλδάρας – Συνθέτης
Κληρονόμος Απόστολου Καλδάρα

Φωτεινή Λαμπρίδη – Στιχουργός

Σωτήρης Σταματελάτος – Εκδότης
DMS Σταματελάτος Σ.
Δημήτρης Χωριανόπουλος – Εκδότης
DNG motivation music

empty
Διοικητική Ομάδα

Λούκα Τ. Κατσέλη
Γενική Διευθύντρια

Γιάννης Δρόσος
Νομικός Σύμβουλος

Φανή Παπουή
Διεύθυνση Οικονομικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Βασιλική Πανουτσακοπούλου
Διοικητική Προϊσταμένη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

Αθήνα, Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι), σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε στη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού -τη Δευτέρα, 14/12/2020 και ώρα 15.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM».

Με βάση το άρθρο τριακοστό τρίτο παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, στο τέλος της παρούσας περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική μας Συνέλευση.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού τη Δευτέρα, 21/12/2020 και ώρα 15.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και τη Δευτέρα, 21/12/2020 και ώρα 15.00’ δεν επιτευχθεί απαρτία, η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του Οργανισμού τη Δευτέρα, 28/12/2020 και ώρα 15.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.