ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ – ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12/2020

chris montgomery smgtvepind4 unsplash

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ

Αθήνα, Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε στη 2η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού -τη Δευτέρα, 14/12/2020 και ώρα 15.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM».

Με βάση το άρθρο τριακοστό τρίτο παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, στο τέλος της παρούσας περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική μας Συνέλευση.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού τη Δευτέρα, 21/12/2020 και ώρα 15.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και τη Δευτέρα, 21/12/2020 και ώρα 15.00’ δεν επιτευχθεί απαρτία, η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του Οργανισμού τη Δευτέρα, 28/12/2020 και ώρα 15.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

ΘΕΜΑ 1ο. Ευθύνη Μελών ΔΣ για 2019

Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για το έτος 2019.

 

ΘΕΜΑ 2ο. Γενική Διεύθυνση

Έγκριση ανώτατου ορίου αμοιβής του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού (άρθρο 17 παρ. 1 (5) Καταστατικού).

 

ΘΕΜΑ 3ο. Λοιπά οικονομικά θέματα του Οργανισμού

Έγκριση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 1ης Χρήσης (25/06/2019 – 31/12/2019) και του Ισολογισμού 1ης Χρήσης (25/06/2019 – 31/12/2019).

Έγκριση πρότασης από το ΔΣ του Οργανισμού περί μη κατάρτισης έκθεσης διαφάνειας του Οργανισμού για το έτος 2019 και περί μη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή για τη χρήση του έτους 2019 λόγω μηδενικής οικονομικής  δραστηριότητας.

 

ΘΕΜΑ 4ο. Θέσπιση κατώτατου ορίου πληρωμής οφειλόμενων δικαιωμάτων σε δικαιούχους

Έγκριση απόφασης ΔΣ για αναβολή πληρωμής οφειλόμενων δικαιωμάτων στους δικαιούχους από τις ήδη πραγματοποιθείσες διανομές της ΕΥΕΔ που δικαιούνταν να λάβουν ποσό μικρότερο από πέντε (5,00) ευρώ έκαστος.

Έγκριση θέσπισης κατώτατου ορίου πληρωμής είκοσι (20,00) ευρώ στους δικαιούχους Διανομών.

 

ΘΕΜΑ 5ο. Διανομή Ιανουαρίου 2021

Έγκριση Πηγών και Αρχών Παραμετροποίησης (01/2021).

Έγκριση για καταβολή ποσού έναντι διανομής Ιανουαρίου 2021 στους δικαιούχους αυτής.

 

ΘΕΜΑ 6ο . Τροποποιήσεις Καταστατικών διατάξεων

Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 5, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 35, και 40 του Καταστατικού του Οργανισμού.

 

ΘΕΜΑ 7ο. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της ΚΥΑ.

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των οριζόμενων στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β’ 2025/26.5.2020) αναφορικά με τη μεταφορά από την ΕΥΕΔ του ΟΠΙ στην ΕΔΕΜ της δραστηριότητας της έκτακτης διαχείρισης.

 

ΘΕΜΑ 8ο. Ενημέρωση για την πορεία του Οργανισμού.

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με την οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία, τα ταμειακά αποτελέσματα του Οργανισμού, τις προβλέψεις από την έναρξη της λειτουργίας του στις 08/06/2020 μέχρι τις 31/12/2020 και τις αλληλοβοηθητικές δράσεις του Οργανισμού.

 

ΘΕΜΑ 9ο. Ενημέρωση για την πορεία των Διαπραγματεύσεων με την Αυτοδιαχείριση.

Ενημέρωση αναφορικά με τις συζητήσεις μεταξύ του Οργανισμού και του ΟΣΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΣ

Για τη σύνδεσή σας θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εγκαταστήσει την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ZOOM στον υπολογιστή σας, το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο.

Όσοι δεν έχουν δυνατότητα λήψης της εφαρμογής, μπορείτε να την κατεβάσουν από τον σύνδεσμο https://zoom.us/download . Η εγκατάσταση είναι δωρεάν.

Ο σύνδεσμος της σύνδεσης σας για τη ΓΣ του Οργανισμού είναι ο παρακάτω :

https://us02web.zoom.us/j/83280648277?pwd=V3ZpZUhvS0lqU1dwWk8yMGtNbmVrUT09

Meeting ID: 832 8064 8277                        Passcode: 539657

 

Η Γενική Συνέλευση θα καταγραφεί.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για το χρονικό διάστημα της υποδοχής συνδέσεων (13.00 – 15.00) θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης και δοκιμής των μικροφώνων σας για δοκιμαστικό έλεγχο από τους υπεύθυνους του Τμήματος Μηχανογράφησης του Οργανισμού.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να δηλώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων από εσάς, ώστε να διαπιστώνεται ο αριθμός των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών και των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Την ώρα επίσημης έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (ώρα 15.00) και εφ’ όσον διαπιστωθεί η επίτευξη απαρτίας, η ΓΣ θα ξεκινήσει με την εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής από τα μέλη της.

Ύστερα από την εκλογή, θα ακολουθήσουν ενημερωτικές εισηγήσεις από τους εκπροσώπους της Διοίκησης και τα μικρόφωνα θα τεθούν σε σίγαση από τον Διαχειριστή της εφαρμογής ZOOM, κ. Αναστάσιο Κιτσάκη.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα δοθεί η δυνατότητα για ερωτήσεις, με τη διαδικασία “Raise hand\Σηκώστε χέρι”, με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καταγράφεται αυτόματα από την εφαρμογή.

Αναλυτικά για να σηκώσετε το χέρι σας και να ζητήσετε το λόγο μέσα από την εφαρμογή ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

– Εντοπίζετε και επιλέγετε το κουμπί “Participants\Συμμετέχοντες” που βρίσκεται στο μενού των λειτουργιών δίπλα από το “Chat\Συνομιλία”

– Θα σας ανοίξει ένα πλαϊνό μενού και στο κάτω μέρος δεξιά θα εμφανιστεί το κουμπί “Raise Hand\Σηκώστε χέρι”.

Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω βήματα, θα ειδοποιηθεί ο διαχειριστής της εφαρμογής για να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο και να σας δοθεί ο λόγος όταν είναι η σειρά σας.

Μετά την υποβολή της ερώτησής σας και την ολοκλήρωση της απάντησης, το μικρόφωνό σας θα τεθεί και πάλι σε σίγαση.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων θα υλοποιηθεί μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή zoom με χρήση της δυνατότητας των “Polls”.

Για κάθε απόφαση που θα απαιτείται ψηφοφορία θα ανοίγουν αυτόματα παράθυρα με τη διατύπωσης της ερώτησης και τις δυνατές απαντήσεις.

Θα έχετε την δυνατότητα να ψηφίσετε μόνο μια φορά και μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο θα σας ανακοινώνεται πριν την αρχή της κάθε διαδικασίας.

Μετά το πέρας κάθε ψηφοφορίας θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα σε καινούργιο παράθυρο.