Εγγραφή στην ΕΔΕΜ

Πως εγγράφομαι

Η εγγραφή στην ΕΔΕΜ είναι δωρεάν και παρέχεται πλήρης προστασία του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα ελέγχου, αδειοδότησης, είσπραξης και απόδοσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μετάβαση των μελών από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ δεν γίνεται αυτόματα. Για να είστε μέλος της ΕΔΕΜ είναι απαραίτητο να υπογράψετε εκ νέου σύμβαση μέλους με το νέο φορέα Συλλογικής Διαχείρισης.

Ο δημιουργός/ δικαιούχος με την υπογραφή της σύμβασής του με την ΕΔΕΜ εκχωρεί και μεταβιβάζει σε αυτήν κατά αποκλειστικότητα τις εξουσίες, που επιλέγει και προκύπτουν από το περιουσιακό δικαίωμα που έχει στα έργα που έχει ήδη συνθέσει/ συγγράψει καθώς και στα έργα που πρόκειται να συνθέσει/ συγγράψει στο μέλλον, προκειμένου η τελευταία να προστατεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται αυτά με βάση την εντολή του. Τούτο ισχύει τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού, με τις οποίες η ΕΔΕΜ συνδέεται με αντίστοιχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης. Με την υπογραφή της σύμβασης και με την ενυπόγραφη δήλωση των έργων του ο δημιουργός/ δικαιούχος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό αρχείο μελών της ΕΔΕΜ.

Σημείωση: Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας με την ΕΔΕΜ είναι οι ίδιοι για όλους τους συμβαλλομένους δημιουργούς / δικαιούχους.

Μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένη την Αίτηση εγγραφής που θα βρείτε παρακάτω με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση members@edemrights.gr

Tαχυδρομικά στην διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα 115 28

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΘΕΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΔΟΤΗ