Οικονομικά Στοιχεία

ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Έκθεση Διαφάνειας

Δείτε εδώ την Έκθεση Διαφάνειας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ για τη χρήση 2020, η οποία αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4481/2017.

Δείτε εδώ την  Έκθεση Διαφάνειας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ για τη χρήση 2021, η οποία αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4481/2017.

Δείτε εδώ την  Έκθεση Διαφάνειας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ για τη χρήση 2022, η οποία αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4481/2017.