Οικονομικά Στοιχεία

ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Έκθεση Διαφάνειας

Δείτε εδώ την Έκθεση Διαφάνειας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ για τη χρήση 2020, η οποία αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4481/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4481/2017 δείτε εδώ την  Έκθεση Διαφάνειας της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ για τη χρήση 2021, η οποία καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού, προσεχώς δε θα τεθεί προς έγκριση και από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.