Συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών

Φέρνουμε πιο κοντά τους Χρήστες με τους Δημιουργούς

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής  πραγματοποιεί σημαντικές ενέργειες με σκοπό να φέρει ένα βήμα πιο κοντά τους Χρήστες Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής και τους Δημιουργούς/Δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων συνάπτοντας συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών δημόσιας εκτέλεσης, προς όφελος αμφότερων των πλευρών. Δείτε παρακάτω όλες τις επίσημες συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΔΕΜ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΕΜ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΕΜ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΕΜ – ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΔΗ.ΡΤ.ΜΕΕ.Ε)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΕΜ – ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α)