Προχωρά η ένταξη της ΕΔΕΜ στη CISAC

cisac

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και αίσθημα δικαίωσης υποδεχθήκαμε την πολύ καλή είδηση για την έγκριση που έλαβε η αίτηση της ΕΔΕΜ από την αρμόδια Επιτροπή της CISAC (της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα).

H Επιτροπή, αφού εξέτασε τον πλήρη φάκελο που υπέβαλε η ΕΔΕΜ με όλα τα τεκμηριωτικά έγγραφα για την οργάνωση, λειτουργία, τις εισπράξεις και διανομές δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους της, αποφάσισε να στείλει θετική εισήγηση στο ΔΣ της CISAC  για την ένταξη της ΕΔΕΜ στη CISAC. H  απόφαση του Δ.Σ θα υποβληθεί σε τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας στις 2 Ιουνίου 2022.

Ο σημαντικός ρόλος και η προσφορά της ΕΔΕΜ στους δικαιούχους της αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς. Η ΕΔΕΜ συνεχίζει το παραγωγικό της έργο προς όφελος των δημιουργών και χρησιμοποιεί  προς αυτόν το σκοπό όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές, όπως η χρήση των διεθνών εργαλείων τεκμηρίωσης και αναγνώρισης των μουσικών έργων, που θα της προσφέρει η μελλοντική εισδοχή της στη CISAC.