ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

2

Συνάντηση του περιφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη με την κ. Λούκα Κατσέλη, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΕΜ

Συνάντηση του περιφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη με την κ. Λούκα Κατσέλη, για την ενημέρωση του περιφερειάρχη, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του νέου μη κερδοσκοπικού φορέα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, ΕΔΕΜ. Η ΕΔΕΜ, τη διεύθυνση της οποίας ανέλαβε η κυρία Λούκα Κατσέλη, αποτελεί πλέον τον κοινό τόπο συνύπαρξης ήδη καταξιωμένων αλλά και νέων πνευματικών δημιουργών.

Ο νέος φορέας προδιαγράφεται ως ένας σύγχρονος, δυναμικός και εξωστρεφής Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, που στηρίζει και προστατεύει τους δημιουργούς εξασφαλίζοντας άρτια και αποτελεσματική διαχείριση, διαφάνεια και ισοτιμία.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για θέματα πολιτισμού όπως αυτός εκφράζεται μέσα από το τραγούδι και τους δημιουργούς του, αλλά και ως ένα αξιοποιήσιμο αναπτυξιακό κεφάλαιο που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας και της χώρας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δημόπουλος και η κ. Άννα Σβύνου, διευθύντρια λειτουργειών και ανάπτυξης της ΕΔΕΜ.