Τουρκία

mesam1
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ MESAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
||
Μια ακόμα δικαίωση για τις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ για τη διεύρυνση των πηγών εσόδων της και τη σύναψη επωφελών συνεργασιών, στοχεύοντας στη μέγιστη προστασία του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της. Μεριμνώντας για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων...
continue reading