ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τα Πνευματικά Δικαιώματα
­
Ενημέρωση για τη διανομή δικαιωμάτων Ιουλίου 2022
­
Αγαπητοί δικαιούχοι,

Η ΕΔΕΜ, ανταποκρινόμενη στους σκοπούς λειτουργίας της και με σεβασμό στους δικαιούχους που εκπροσωπεί, προχωρά στην πραγματοποίηση της διανομής δικαιωμάτων Ιουλίου 2022.

Το συνολικό ποσό της διανομής Ιουλίου 2022 ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ μικτά δικαιώματα και σε  2.530.000 ευρώ καθαρά δικαιώματα μετά από προμήθεια, με μέσο όρο παρακράτησης 27%. Η Διανομή Ιουλίου 2022 (Διανομή 2022 Α) αφορά σε δικαιώματα από Εύλογη Αμοιβή, Δημόσια Εκτέλεση, Τηλεόραση, Ραδιόφωνα, Επιγραμμικά, Συναυλίες και Μηχανικά Δικαιώματα.

Σε συνέχεια των θεσμικών εξελίξεων που προηγήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι παράμετροι και τα σχετικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε κατηγορία διανομής δικαιωμάτων, εγκρίθηκαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΜ, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022. Η διαδικασία των διανομών προχωρά με εντατικούς ρυθμούς από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.  Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εκτιμάται ότι η αποστολή των εκκαθαρίσεων με προσωποποιημένη ενημέρωση των δικαιούχων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει  η πληρωμή των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ΕΔΕΜ και σε πρώην δικαιούχους της ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ.

Με συνέπεια στους στρατηγικούς της στόχους για τη διεύρυνση των πηγών εσόδων της και τη σύναψη επωφελών συνεργασιών με σκοπό τη μέγιστη προστασία του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της, στη διανομή Ιουλίου 2022 η ΕΔΕΜ θα μοιράσει για πρώτη φορά δικαιώματα από τις κορυφαίες ψηφιακές πλατφόρμες YouTube και Spotify. Αξίζει να επισημανθεί ότι από τη συγκεκριμένη διανομή επιγραμμικών χρήσεων, σημαντικό μέρος αφορά και στους πρώην δικαιούχους της ΕΥΕΔ καθώς η ΕΔΕΜ έχει συνάψει συμφωνίες που καλύπτουν αναδρομικά και τη διαχειριστική περίοδο της ΕΥΕΔ.

Πέρα από τα Επιγραμμικά, σημαντική άνοδος παρατηρείται και στα δικαιώματα από τη Δημόσια Εκτέλεση μουσικών έργων που παρουσιάζουν αύξηση κατά 47% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της Διανομής Δεκεμβρίου 2021. Η αυξητική τάση στις εισπράξεις της Δημόσιας Εκτέλεσης συνεχίζεται  μέχρι σήμερα αντανακλώντας από τη μια πλευρά την εξομάλυνση στις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κλάδου εστίασης και ψυχαγωγίας μετά την πανδημία και από την άλλη την επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωση του Τμήματος Δημόσιας Εκτέλεσης.

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται και η είσπραξη για οφειλές προηγουμένων ετών από ραδιοφωνικούς σταθμούς, με αποτέλεσμα στη Διανομή Ιουλίου 2022 να συμμετέχουν κεντρικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί  όπως ΔΙΕΣΗ  (έτος 2019), ΔΡΟΜΟΣ (έτος 2019), ΜΕΛΩΔΙΑ (έτη 2018 και 2019) και ΣΦΑΙΡΑ (έτος 2018) μαζί με περιφερειακά ραδιόφωνα για τα έτη 2020 -2021.

Αναφορικά με τα δικαιώματα από την Τηλεόραση, στη Διανομή Δικαιωμάτων Ιουλίου 2022 έχουν συμπεριληφθεί δικαιώματα  από τους  τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤ1 (έτος 2019), ΟPEN (έτη 2018 και 2019) και ΝΟVΑ (έτος 2020), ολοκληρώνοντας έτσι τη διανομή δικαιωμάτων χρήσης 2019 για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Καθώς οι συμφωνίες για το 2020 με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας έχουν ολοκληρωθεί, η διανομή των δικαιωμάτων αυτών ξεκινά στην αμέσως επόμενη διανομή, τον Δεκέμβριο 2022.

Η μεγιστοποίηση των εισπράξεων και η αναδρομική είσπραξη δικαιωμάτων συνεχίζουν να αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΔΕΜ για το 2022.

Για την επίτευξη των στόχων της,  η ΕΔΕΜ  εντείνει τις ενέργειές της για διεύρυνση των πηγών εσόδων της, περιλαμβανομένων και νομικών ενεργειών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με έμφαση στη Δημόσια Εκτέλεση, στα Ραδιοτηλεοπτικά και στις Επιγραμμικές Χρήσεις. Παράλληλα, η πρόσφατη ένταξη της ΕΔΕΜ στη CISAC (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα) τον Ιούνιο 2022, δίνει το έναυσμα για νέο κύκλο επικοινωνίας με τους ξένους ΟΣΔ με σκοπό  τη σύναψη συμβάσεων εκπροσώπησης. Αποκτώντας πλέον πρόσβαση στα διεθνή εργαλεία τεκμηρίωσης και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων η ΕΔΕΜ προχωρά με αξιώσεις στην είσπραξη οφειλών από το εξωτερικό, με προτεραιότητα τις εισπράξεις από  την PRS for Music (Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρος),  την SACEM (Γαλλία) και τη MESAM (Τουρκία), με τις οποίες έχει ήδη συμβάσεις εκπροσώπησης του ρεπερτορίου της.

Με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των 3.000 δικαιούχων της και την άοκνη προσπάθεια του προσωπικού της, η ΕΔΕΜ συνεχίζει να εργάζεται για τη διασφάλιση και απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων της, τη στήριξη της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και τη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, προς όφελος όλων.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι, με υγεία και αισιοδοξία.

Λούκα Τ. Κατσέλη

Γενική Διευθύντρια

­