ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ ΜΕ ΤΗΝ BMAT MUSIC INNOVATORS ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Συνεργασία της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ με την BMAT Music Innovators για τη βελτίωση της διανομής δικαιωμάτων από τις ψηφιακές χρήσεις μουσικής

Η  BMAT Music Innovators και η Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα νέο, βελτιωμένο μοντέλο διανομής  των δικαιωμάτων από τις χρήσεις σε παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών μουσικής που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σεπτέμβριος 2021 Η  BMAT, κορυφαία εταιρεία στον χώρο  της μουσικής τεχνολογίας  ανιχνεύει τις χρήσεις του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί ο Ελληνικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης ΕΔΕΜ στις ψηφιακές υπηρεσίες μουσικής. Η ΕΔΕΜ, με τη συμφωνία που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2021 με την BMAT και  χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της στην τεχνολογία και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι πλέον σε θέση να αυξήσει τις διανομές δικαιωμάτων στους δημιουργούς, με ένα άμεσο και οικονομικά αποδοτικό εργαλείο που επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα για τις διαδικτυακές χρήσεις μουσικής. ΕΔΕΜ και BMAT προσβλέπουν σε μια πραγματικά θετική αλλαγή στο ελληνικό μουσικό τοπίο.

Η ΕΔΕΜ τηρεί τη δέσμευσή της να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας,  εξασφαλίζοντας  για τους δικαιούχους της  έσοδα από όλες τις διαδικτυακές χρήσεις των έργων τους. Η BMAT παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε περισσότερους από 100 Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης σε 124 χώρες, αντλώντας δεδομένα και διοχετεύοντας στοιχεία και «έγκυρη» γνώση σε όλα τα μέρη της αλυσίδας είσπραξης και απόδοσης δικαιωμάτων από τα μουσικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΔΕΜ  θα αξιοποιήσει την υπηρεσία PRONTO της BMAT – μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής επεξεργασίας, που παράγει 30 δισεκατομμύρια διασταυρώσεις έργων (matches) κάθε μέρα για 17 ΟΣΔ και 6 κορυφαίους εκδότες μουσικής στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Η ΒΜΑΤ θα εφαρμόσει τις δυνατότητες ‘plug-and-play’ του PRONTO για την απορρόφηση μεταδεδομένων από  τους κορυφαίους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, όπως το Spotify, η Apple Music και η Google (YouTube, YouTube Music), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η BMAT διασταυρώνει τα δεδομένα χρήσης μουσικής με το ρεπερτόριο της ΕΔΕΜ για τη βελτιστοποίηση της διανομής δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν την αμοιβή που τους αντιστοιχεί για την χρήση των  έργων τους.

Η BMAT συνεργάζεται με όλους τους φορείς της μουσικής βιομηχανίας  – από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όπως οι ΕΔΕΜ, SIAE και SACEM έως μουσικούς εκδότες όπως η Universal Music Publishing Group, η Sony Music Publishing και η Kobalt -, με στόχο την ενίσχυση της αξίας της μουσικής και την αύξηση των εισπραττόμενων δικαιωμάτων από την χρήση της. Στο πλαίσιο της αποστολής της να κατηγοριοποιήσει  όλα τα δεδομένα χρήσης μουσικής και να ταυτοποιήσει τους δικαιούχους των μουσικών έργων, η BMAT ενεργοποιεί επιπρόσθετα, την αυτοματοποίηση αναφορών μουσικής, με μεταδεδομένα από περισσότερους από 40 παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών παγκοσμίως, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε 27 δισεκατομμύρια διασταυρώσεις και 80 εκατομμύρια ταυτοποιήσεις κάθε μέρα.

«Δεδομένου ότι το ελληνικό ρεπερτόριο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε μουσικές πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα, η ΕΔΕΜ επεδίωξε να προωθήσει τις συμφωνίες της με τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών για την αδειοδότηση του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της. Η συνεργασία μας με την BMAT ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη για την άμεση ταυτοποίηση των εκτεταμένων διαδικτυακών χρήσεων των μουσικών έργων που εκπροσωπούνται από την ΕΔΕΜ.

Μέσω της συνεργασίας της με την BMAT, η ΕΔΕΜ προσφέρει στους Έλληνες δημιουργούς μια γρήγορη και αξιόπιστη επεξεργασία δεδομένων για τις διαδικτυακές χρήσεις των έργων τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διανομή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διαδικτυακές χρήσεις. Έτσι, η ΕΔΕΜ εξοικονομεί χρόνο και πόρους και οι δικαιούχοι της λαμβάνουν την κατάλληλη αμοιβή τους, πλήρως τεκμηριωμένη. “

Λούκα Κατσέλη, Γενική Διευθύντρια ΕΔΕΜ

 

«Η BMAT επεξεργάζεται αναφορές χρήσης (reports) από τις ψηφιακές υπηρεσίες για λογαριασμό Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης από το 2014. Είμαστε πλέον υπερήφανοι που συνδράμουμε την ΕΔΕΜ στην αποστολή της να συλλέξει και να διανείμει με αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματα από τις διαδικτυακές χρήσεις, στο ταχύτατα εξελισσόμενο και απαιτητικό τοπίο της συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Η ΕΔΕΜ θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία PRONTO για να αποτυπώσει  όλη τη χρήση μουσικής στο διαδίκτυο, καθώς και για να ελέγξει τις αναφορές που εκδίδουν οι ψηφιακοί πάροχοι, ώστε  να αξιώσει και να διανείμει  τα αντίστοιχα δικαιώματα στους δικαιούχους του οργανισμού για τα μουσικά έργα που εκπροσωπεί ».

Jakue López, VP Digital BMAT