ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΜ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, την Πέμπτη  1η Ιουλίου 2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ.

Οι δικαιούχοι συζήτησαν και ψήφισαν τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διανομής της ΕΔΕΜ και ενημερώθηκαν αναλυτικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού κα Λούκα Κατσέλη, για την επερχόμενη διανομή δικαιωμάτων  Ιουλίου 2021, την πορεία της ΕΔΕΜ από την έναρξη λειτουργίας της έως σήμερα και για όλες τις  θεσμικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες δικαιούχοι συζήτησαν για ζητήματα που τους απασχολούν  στην επαγγελματική τους δραστηριότητα  και κατέθεσαν προτάσεις για τη συλλογική αντιμετώπιση και διαχείριση των θεμάτων αυτών.

Ένα από τα βασικά θέματα της ΓΣ, ήταν η ενημέρωση για τη διανομή δικαιωμάτων Ιουλίου 2021, η οποία ανέρχεται σε 2,2 εκατ. Ευρώ περίπου (ποσό καθαρό μετά από προμήθεια και κρατήσεις) και αφορά  δικαιώματα από Εύλογη Αμοιβή, Δημόσια Εκτέλεση, Τηλεόραση, Ραδιόφωνα, Επιγραμμικά, Συναυλίες και Μηχανικά.  Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης πληρωμών θα σταλεί σύντομα σχετική ανακοίνωση.