ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΔΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

logo retina 1

Αθήνα, 20/10/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΔΕΜ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ένα νέο νομοσχέδιο που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τρεις ενωσιακές οδηγίες για τα πνευματικά δικαιώματα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αφορά, μεταξύ άλλων, στα πνευματικά  δικαιώματα από τηνεύλογη αμοιβή (ιδιωτικό αντίγραφο) τα οποία προέρχονται από τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας ή  ήχου και εικόνας. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα εύλογης αμοιβής αφορά την αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση και καθορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας εισαγωγής ή διάθεσης όλων των τεχνικών μέσων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.

Με τη διάταξη του άρθρου 43 του νέου νομοσχεδίου, δίδεται το δικαίωμα από 1.1.2023 στους εισαγωγείς και παραγωγούς να μην περιλαμβάνουν καθόλου στις υπεύθυνες δηλώσεις τους το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών και τεχνικών μέσων που εισάγουν ή παράγουν, με την αιτιολογία ότι αυτά προορίζονται για επαγγελματική χρήση.  Αυτή η διάταξη διαταράσσει συθέμελα το σύστημα πληρωμής στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 ν. 2121/1993. Αν ισχύσει, θα προκαλέσει μεγάλη μείωση στα δικαιώματα που εισπράττουν οι πνευματικοί δημιουργοί  από την εύλογη αμοιβή.

Η ΕΔΕΜ, σε συνεργασία με όλους τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, θα χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά και νομικά μέσα που διαθέτει για να αποσυρθεί άμεσα αυτή η διάταξη που επιχειρεί την ανατροπή όσων ίσχυαν έως σήμερα τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς στο δικαίωμα της εύλογης αμοιβής των δημιουργών.