ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

alphacolor 66jmudijdtw unsplash

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

  • Η ΕΔΕΜ, έξι μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας της, προχωρά σε Διανομή συνολικού ποσού 2.038.227 ευρώ (ποσό μετά την αφαίρεση της νόμιμης προμήθειας του Οργανισμού), που θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021.
  • Ξεκινούν την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, οι πληρωμές τμήματος της ανωτέρω συνολικής διανομής των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο ανέρχεται σε 694.774 ευρώ και θα διατεθεί σε πρώην δικαιούχους της ΕΥΕΔ και σε δικαιούχους της ΕΔΕΜ.
  • Τον Ιανουάριο 2021 θα εξοφληθεί το υπόλοιπο ποσό της Διανομής, ύψους 1.343.453 ευρώ.
  • Στη Γενική Συνέλευση της 21/12/2020 θα γίνει παρουσίαση και αναλυτική επεξήγηση των κριτηρίων στη βάση των οποίων γίνεται η πληρωμή του Δεκεμβρίου 2020 και η Διανομή του Ιανουαρίου 2021.