Διανομή Δικαιωμάτων της ΕΔΕΜ στους δημιουργούς

Απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Διανομή Δικαιωμάτων της ΕΔΕΜ στους δημιουργούς
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2023

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), ανταποκρινόμενη με συνέπεια στους σκοπούς λειτουργίας της, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 7ης Διανομής Δικαιωμάτων (Διανομή 2023 Β). Η συγκεκριμένη διανομή, με συνολικό ύψος 4.135.000 ευρώ, αναδεικνύει την αφοσίωση της ΕΔΕΜ στην αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής εσόδων για τους δημιουργούς και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική μουσική κοινότητα, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ήδη από την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, οι δικαιούχοι της ΕΔΕΜ λαμβάνουν προσωποποιημένες ενημερώσεις για τα δικαιώματα που τους αναλογούν.

Αναδεικνύοντας την αφοσίωση της ΕΔΕΜ στην αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής εσόδων για τους δημιουργούς, η τρέχουσα διανομή καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 46% σε σύγκριση με την 1η διανομή του 2020. Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023, επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Οργανισμού: η επέκταση των πηγών εσόδων, η αύξηση της εισπρακτικής βάσης, και η υποστήριξη της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης & Στήριξης της Ελληνικής Μουσικής Δημιουργίας.

Η ΕΔΕΜ, με την αδιάκοπη υποστήριξη των 3.600 δικαιούχων της και την αφοσιωμένη προσπάθεια του προσωπικού της και της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής συνεχίζει να προάγει την έκφραση και την αναγνώριση των ελληνικών μουσικών δημιουργιών, ενώ παράλληλα εγγυάται τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών.

Κυριότερα Στατιστικά Στοιχεία της Διανομής 2023 Β της ΕΔΕΜ:

  • Συνολικό Ύψος Διανομής: Η διανομή για το 2023 Β ανέρχεται στο ποσό των 4.135.000 ευρώ.
  • Αύξηση της Διανομής: Σε σύγκριση με την 1η διανομή του 2020, η τρέχουσα διανομή καταγράφει αύξηση κατά 46%.
  • Συνολικά Διανεμηθέντα Δικαιώματα: Από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΕΜ, έχουν διανεμηθεί συνολικά 24.900.000 ευρώ μικτά δικαιώματα και 18.300.000 ευρώ καθαρά.
  • Κατηγορίες Δικαιωμάτων: Η διανομή περιλαμβάνει δικαιώματα για Δημόσια Εκτέλεση, Συναυλίες, Μηχανικά, Επιγραμμικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εύλογη Αμοιβή και Ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά έργα.
  • Αύξηση σε Συγκεκριμένες Κατηγορίες: Ειδικά για τη Δημόσια Εκτέλεση, η αύξηση ανέρχεται σε 32% σε σύγκριση με τη Διανομή Ιουνίου 2023, ενώ η διανομή δικαιωμάτων από Συναυλίες καταγράφει αύξηση 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • Ψηφιακές Χρήσεις: Σημαντική προσθήκη στην τρέχουσα διανομή αποτελούν τα δικαιώματα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως YouTube, Apple, Spotify, Amazon, καθώς και ERTFLIX.