ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ

Αθήνα, Παρασκευή  7 Οκτωβρίου  2022

 

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί :

α) με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» (θα σας κοινοποιηθεί με επόμενη ειδοποίηση ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος  για τη συμμετοχή σας)  και

β) με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος)  την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 15.00, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022  δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος), την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 15.00, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ  (1) ΘΕΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 2Ο. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (6 ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ 3 ΜΕΛΩΝ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ)

 

 

Με βάση το άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού του Οργανισμού «οι υποψηφιότητες πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να δηλώνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την Εκλογική Γενική Συνέλευση».

Συνεπώς, (α) όσα μέλη του Οργανισμού από την κατηγορία των Εκδοτών επιθυμούν να είναι υποψήφια για την πλήρωση μιας θέσεως μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου  και  (β) όσα μέλη του Οργανισμού από την κατηγορία των Δημιουργών και των Εκδοτών  επιθυμούν να είναι υποψήφια μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

θα πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@edemrights.gr μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 23.59’

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΣ

 

Για τη σύνδεση των μελών του Οργανισμού από την κατηγορία των δημιουργών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκαταστήσει την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ZOOM στον υπολογιστή σας, το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο.

Όσοι δεν έχουν δυνατότητα λήψης της εφαρμογής, μπορείτε να την κατεβάσουν από τον σύνδεσμο https://zoom.us/download . Η εγκατάσταση είναι δωρεάν.

Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες  θα πραγματοποιηθεί μέσω της νέας εφαρμογής “Electobox”.

Η Γενική Συνέλευση θα καταγραφεί.