Νέο σύστημα τεκμηρίωσης για την ΕΔΕΜ

σύστημα τεκμηρίωσης ΕΔΕΜ

Νέο σύστημα τεκμηρίωσης για την ΕΔΕΜ

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα τεκμηρίωσης της ΕΔΕΜ ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των εργαζομένων της στη νέα πλατφόρμα.Το σύστημα Equinox++ υλοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, αμεσότητα & αξιοπιστία σε όλες τις διαδικασίες.