ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ

Αθήνα, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

 

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας η οποία θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 48, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00’.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο (στο Αμφιθέατρο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 48) την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00’, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Παρασκευή 17/06/2022 δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο (στο Αμφιθέατρο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 48) την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00’, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 24, 25 και 33 του Καταστατικού του Οργανισμού.

 

ΘΕΜΑ 2ο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με τις τρέχουσες διαδικασίες ελέγχων από το Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 

ΘΕΜΑ 3ο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με την πρόταση του ΔΣ για ενδεχόμενη διαδικασία και μορφή συνεργασίας ή/και συγχώνευσης μεταξύ του Οργανισμού και του ΟΣΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και παρουσίαση – συζήτηση εναλλακτικών προτάσεων από μέλη του Οργανισμού.

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ