Δικαιώματα ύψους 4,6 εκ. ευρώ μοιράζει στους δημιουργούς η ΕΔΕΜ

Απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τα Πνευματικά Δικαιώματα

 Δικαιώματα ύψους 4,6 εκ. ευρώ μοιράζει στους δημιουργούς η ΕΔΕΜ

 

Ανταποκρινόμενη με συνέπεια και προσήλωση στους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της, η ΕΔΕΜ πραγματοποιεί από την έναρξη λειτουργίας της την 6η Διανομή Δικαιωμάτων, μοιράζοντας στους δικαιούχους της δικαιώματα ύψους 4.550.000 ευρώ.

Η αποστολή των εκκαθαρίσεων με την προσωποποιημένη ενημέρωση των δικαιούχων για το ποσό των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχεί ξεκινά σήμερα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Η Διανομή Ιουνίου 2023 Α παρουσιάζει αύξηση 29% σε σύγκριση με την αντίστοιχη διανομή δικαιωμάτων τον Ιούλιο 2022 (διανομή 2022 Α) και 92% σε σχέση με την πρώτη Διανομή Δικαιωμάτων της ΕΔΕΜ τον Ιανουάριο 2021 (Διανομή 2020 Β).

Από την έναρξη της λειτουργίας της έως και τη Διανομή Ιουνίου 2023, η ΕΔΕΜ έχει διανείμει συνολικά 21 εκ. ευρώ μικτά και 15 εκ. ευρώ καθαρά δικαιώματα αποδεικνύοντας ότι επιτυγχάνονται οι πάγιοι στόχοι της που είναι η διεύρυνση των πηγών είσπραξης, η βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών και η αύξηση του διανεμητέου ποσού προς τους δικαιούχους του Οργανισμού.

Η Διανομή Δικαιωμάτων Ιουνίου 2023 (Διανομή 2023 Α) :

  • απαρτίζεται συνολικά από 70 επιμέρους διανομές
  • περιλαμβάνει δικαιώματα για τις κατηγορίες Δημόσια Εκτέλεση, Συναυλίες, Μηχανικά, Επιγραμμικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εύλογη Αμοιβή και Ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά έργα,
  • δικαιώματα διανέμονται σε 8.169 δικαιούχους ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ ανά περιόδους χρήσης των μουσικών έργων.

Ειδικότερα, η διανομή δικαιωμάτων από Δημόσια Εκτέλεση σημείωσε ποσοστό αύξησης κατά 28% σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούλιο, ενώ οι Συναυλίες καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 360% ! Η άνοδος στα δικαιώματα από τη Δημόσια Εκτέλεση και τις Συναυλίες επαληθεύουν την αισιόδοξη εκτίμησή μας για ακόμα καλύτερες επιδόσεις τις επόμενες χρονιές, ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης των εισπρακτικών μηχανισμών και διαδικασιών σε στενή συνεργασία με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας.

Η ίδια ενθαρρυντική πρόβλεψη ισχύει και για τα δικαιώματα που διανέμονται από την τηλεοπτική μετάδοση με ποσοστό αύξησης 34% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η είσπραξη και απόδοση δικαιωμάτων από τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι μία χρονοβόρα διαδικασία καθώς βασίζεται στην εξαγωγή και αποστολή τεκμηριωμένης εκπροσώπησης ρεπερτορίου. Για το λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται σε μία διανομή τα δικαιώματα από όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με τους οποίους έχει σύμβαση η ΕΔΕΜ, αλλά διανέμονται σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί η είσπραξη των οφειλόμενων δικαιωμάτων.

Στη Διανομή Ιουνίου 2023 διανέμονται δικαιώματα μόνο από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ALPHA, MEGA και OPEN για το 2020, COSMOTE και NOVA για το 2021 και ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 2022 και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΔΙΕΣΗ και RED FM για τα έτη 2020 –2021, ΔΡΟΜΟΣ για το 2020, MY RADIO για τα έτη 2018-2019-2020, ΕΝ ΛΕΥΚΩ, ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ για το 2021.

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η είσπραξη και απόδοση δικαιωμάτων από τις Επιγραμμικές Χρήσεις (APPLE, YouTube, SPOTIFY, Background Music Services, Webcasting, Streaming, Ringtones κ.α). Η δυνατότητα της ΕΔΕΜ να συνάπτει συμφωνίες για αδειοδότηση του ρεπερτορίου της πέρα από τα ελληνικά σύνορα αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τους δημιουργούς που αναθέτουν στην ΕΔΕΜ την είσπραξη των δικαιωμάτων τους για τις επιγραμμικές χρήσεις. Ήδη ολοκληρώθηκε η επέκταση της συμφωνίας για πολυεδαφική αδειοδότηση με το YouTube, που είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα ψηφιακής ακρόασης μουσικής.

Η ΕΔΕΜ, με συνέπεια και προσήλωση στην αποστολή της, συνεχίζει να εργάζεται με τεχνογνωσία, διαφάνεια και λογοδοσία για την αποτελεσματική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των χιλιάδων δικαιούχων της, τη δίκαιη αμοιβή τους για τις χρήσεις των έργων τους και την υποστήριξη της μουσικής δημιουργίας.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι, με υγεία και αισιοδοξία.

Με εκτίμηση,

Λούκα T. Κατσέλη

Γενική Διευθύντρια