ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

edem zoom meeting

Γενική Συνέλευση Μελών της ΕΔΕΜ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, τη Δευτέρα 21.12.20 η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ, με συμμετοχή 165 μελών.

Στη συνέλευση, που διήρκησε πέντε ώρες, οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν  αναλυτικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Γενική Διευθύντρια και στελέχη του Οργανισμού για όλες τις  εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, όπως την επικείμενη Διανομή Δικαιωμάτων, την πορεία της ανάπτυξης και λειτουργίας του Οργανισμού από την έναρξή του έως σήμερα, τη μεταφορά της δραστηριότητας από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της ΕΔΕΜ και την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Αυτοδιαχείριση.

Παράλληλα, με συλλογικό πνεύμα, ομοψυχία και εύστοχες τοποθετήσεις,  οι δικαιούχοι συζήτησαν, κατέθεσαν προτάσεις και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις. Η πολιτισμένη ατμόσφαιρα, η διαφάνεια στην παροχή της πληροφόρησης και το υψηλό επίπεδο των συζητήσεων γεφύρωσαν την απόσταση της οθόνης και δημιούργησαν ένα φιλικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και διαλόγου. Η ΓΣ ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση για την έναρξη από την Τρίτη 22 .12.20, της πληρωμής δικαιωμάτων  έναντι της Διανομής του Ιανουαρίου 2021 στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ και της ΕΔΕΜ και την ευχή ομαλοποιηθούν σύντομα οι συνθήκες ώστε η επόμενη ΓΣ να γίνει με τη φυσική παρουσία όλων των μελών.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΜ