Ξεκινά η πληρωμή δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ΕΔΕΜ

square socialmediaposts 24

Ξεκινά η πληρωμή δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ΕΔΕΜ

 

Αγαπητοί δικαιούχοι,

Ολοκληρώθηκε η 7η Διανομή Δικαιωμάτων της ΕΔΕΜ (Διανομή 2023 Β) συνολικού ύψους 4.135.000 ευρώ και από την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 οι δικαιούχοι του Οργανισμού θα λαμβάνουν εκκαθαρίσεις με προσωποποιημένη ενημέρωση για το ποσό των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχεί ενώ την ίδια μέρα θα ξεκινήσει και η πληρωμή δικαιωμάτων.

Από την έναρξη λειτουργίας της έως και την τρέχουσα διανομή, η ΕΔΕΜ έχει διανείμει συνολικά 24.900.000 ευρώ μικτά δικαιώματα και 18.300.000 ευρώ καθαρά.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η τρέχουσα διανομή 2023 Β είναι αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την 1η (2020 Β), αποδεικνύοντας την προσήλωση του Οργανισμού στους βασικούς του στόχους που είναι η διεύρυνση των πηγών είσπραξης και η αύξηση του διανεμητέου ποσού προς τους δικαιούχους του Οργανισμού.

Η Διανομή Δικαιωμάτων Δεκεμβρίου 2023 (Διανομή 2023B):

  • απαρτίζεται συνολικά από 103 επιμέρους διανομές
  • περιλαμβάνειδικαιώματα για τις κατηγορίες Δημόσια Εκτέλεση, Συναυλίες, Μηχανικά, Επιγραμμικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εύλογη Αμοιβή και Ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά έργα
  • δικαιώματα διανέμονται σε300 δικαιούχους ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ ανά περιόδους χρήσης των μουσικών έργων.

Ειδικότερα, η διανομή δικαιωμάτων από Δημόσια Εκτέλεση παρουσιάζει αύξηση κατά 32% σε σχέση με τη Διανομή Ιουνίου 2023 ενώ και η διανομή δικαιωμάτων από Συναυλίες καταγράφει σημαντική αύξηση 46% σε σχέση με τη Διανομή της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Αναφορικά με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, στη Διανομή Δεκεμβρίου 2023 διανέμονται δικαιώματα

  • από τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (χρήση 2018), ANTENNA (χρήση 2020), Alpha (χρήση 2021), ΕΡΤ (χρήση 2022) και μέρος των δικαιωμάτων Cosmote 2022 καθώς και δικαιώματα από μικρούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
  • από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς MY RADIO (χρήση α’ εξάμηνο 2021), ΔΡΟΜΟΣ (χρήση α’ εξάμηνο 2021), ΡΥΘΜΟΣ (χρήσεις 2018, 2019 και 2020), EASY (χρήσεις 2018, 2019 και 2020), LOVE Radio (χρήση 2020) και REAL FM (χρήση 2018). Μοιράζονται επίσης δικαιώματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας για χρήσεις 2021, 2022 και 2023.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ενημερώσεις μας,  η είσπραξη και απόδοση δικαιωμάτων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς είναι μία χρονοβόρα διαδικασία καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην αποδοχή της τεκμηριωμένης εκπροσώπησης ρεπερτορίου. Για το λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται σε μία διανομή τα δικαιώματα από όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με τους οποίους έχει σύμβαση η ΕΔΕΜ, αλλά διανέμονται σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί  η είσπραξη των οφειλόμενων δικαιωμάτων.

Στη Διανομή 2023 Β, τα δικαιώματα από τις Επιγραμμικές Χρήσεις  προέρχονται κυρίως από τους μεγάλους ψηφιακούς παρόχους Youtube (χρήσεις 01/07/2021- 31/03/2023), Apple (χρήσεις 01/07/2022- 30/04/2023), Spotify (χρήσεις 01/04/2021- 31/05/2023) και Amazon (χρήσεις 01/01/2018-31/03/2023). Στην τρέχουσα διανομή περιλαμβάνονται επίσης, το ERTFLIX 2022 και Λοιπές Χρήσεις (background music services, webcasting, streaming, podcasting και στίχοι- παρτιτούρες).

Τα ποσά και οι αρχές παραμετροποίησης της Διανομής 2023 Β έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τέθηκαν σε γνώση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΔΕΜ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.  Στη Γενική Συνέλευση τα μέλη της ΕΔΕΜ ενημερώθηκαν για όλες τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην πορεία του Οργανισμού και για τους  άμεσους στόχους της ΕΔΕΜ,  που περιλαμβάνουν:

  • Μεγιστοποίηση διανομής δικαιωμάτων στους δικαιούχους μέσω της αύξησης εισπρακτικής βάσης και πηγών εσόδων, καθώς και εισροής δικαιωμάτων από χρήσεις στο εξωτερικό με προτεραιότητα στην είσπραξη δικαιωμάτων από την Κύπρο
  • Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Τροποποιήσεις  του Καταστατικού
  • Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης & Στήριξης της Ελληνικής Μουσικής Δημιουργίας (ψηφίστηκαν τα βασικά σημεία στη ΓΣ της 6ης.12.23)
  • Ψηφιακή αναβάθμιση συστημάτων της ΕΔΕΜ
  • Πολιτισμικές και επιμορφωτικές δράσεις για τη στήριξη της Ελληνικής μουσικής δημιουργίας

Με την εμπιστοσύνη  και τη στήριξη των 3.600 δικαιούχων της και την άοκνη προσπάθεια του προσωπικού της, η ΕΔΕΜ  προχωρά ανοδικά με σταθερά βήματα  υλοποιώντας τους στόχους και την αποστολή της. Με τεχνογνωσία, διαφάνεια και λογοδοσία διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα πνευματικά δικαιώματα των χιλιάδων δικαιούχων της,  διασφαλίζοντας τη δίκαιη αμοιβή τους για τις χρήσεις των έργων τους και την υποστήριξη της μουσικής δημιουργίας.

Τα Τμήματα Μελών, Διανομών  και Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε προκειμένου να διεκπεραιωθεί ομαλά η πληρωμή των δικαιωμάτων σας.  Για το σκοπό αυτό αλλά και για όποια άλλη ερώτηση ή απορία έχετε,  μπορείτε μας στείλετε email στη διεύθυνση members@edemrights.gr

Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές και μία ευτυχισμένη χρονιά, με υγεία και αισιοδοξία.

Με εκτίμηση,

 

Λούκα T. Κατσέλη

Γενική Διευθύντρια