ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 21.12.20

posting 29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ 21.12.20

Κατόπιν της μη διεξαγωγής της προγραμματισμένης για τις 14/12/2020 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οργανισμού, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του Καταστατικού της ΕΔΕΜ, η Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού – μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM»

τη Δευτέρα, 21/12/2020 και ώρα 15.00’

Υποδοχή συνδέσεων  ώρα 13.00 – 15.00

Έχει σταλεί  ηλεκτρονικά ο νέος σύνδεσμος για τη συμμετοχή στη Γ.Σ των μελών του Οργανισμού.