ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

 

 

Αθήνα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού – την Πέμπτη, 24/06/2021 και ώρα 12.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM».

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 1/3 των εγγεγραμμένων μελών,  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού την Πέμπτη, 01/07/2021 και ώρα 12.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Πέμπτη, 01/07/2021 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, ήτοι 1/6 των εγγεγραμμένων μελών,, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του Οργανισμού την Πέμπτη, 08/07/2021 και ώρα 12.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. Τροποποίηση του Κανονισμού Διανομής Δικαιωμάτων του Οργανισμού.

Έγκριση πρότασης τροποποίησης του Κανονισμού Διανομής Δικαιωμάτων του Οργανισμού

 

ΘΕΜΑ 2ο. Διανομή Α 2021

Ενημέρωση και έγκριση Πηγών και Αρχών Παραμετροποίησης Διανομής Α 2021

ΘΕΜΑ 3Ο. Ενημέρωση για την πορεία του Οργανισμού.

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και την εν γένει πορεία των υποθέσεων του Οργανισμού.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΣ

Για τη σύνδεσή σας θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εγκαταστήσει την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ZOOM στον υπολογιστή σας, το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο.

Όσοι δεν έχουν δυνατότητα λήψης της εφαρμογής, μπορείτε να την κατεβάσουν από τον σύνδεσμο https://zoom.us/download . Η εγκατάσταση είναι δωρεάν.

Ο σύνδεσμος της σύνδεσης σας για τη ΓΣ του Οργανισμού είναι ο παρακάτω :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-qqpzsrG9HSUuRFHHa-rp9t9f3YcAJS

Η Γενική Συνέλευση θα καταγραφεί.

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για το χρονικό διάστημα της υποδοχής συνδέσεων (11.00 – 12.00) θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης και δοκιμής των μικροφώνων σας για δοκιμαστικό έλεγχο από τους υπεύθυνους του Τμήματος Μηχανογράφησης του Οργανισμού.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να δηλώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων από εσάς, ώστε να διαπιστώνεται ο αριθμός των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών και των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Την ώρα επίσημης έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (ώρα 12.00) και εφ’ όσον διαπιστωθεί η επίτευξη απαρτίας, η ΓΣ θα ξεκινήσει με την εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής από τα μέλη της.

Ύστερα από την εκλογή, θα ακολουθήσουν ενημερωτικές εισηγήσεις από τους εκπροσώπους της Διοίκησης και τα μικρόφωνα θα τεθούν σε σίγαση από τον Διαχειριστή της εφαρμογής ZOOM, κ. Αναστάσιο Κιτσάκη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα δοθεί η δυνατότητα για ερωτήσεις, με τη διαδικασία “Raise hand\Σηκώστε χέρι”, με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καταγράφεται αυτόματα από την εφαρμογή.

Αναλυτικά για να σηκώσετε το χέρι σας και να ζητήσετε το λόγο μέσα από την εφαρμογή ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

– Εντοπίζετε και επιλέγετε το κουμπί “Participants\Συμμετέχοντες” που βρίσκεται στο μενού των λειτουργιών δίπλα από το “Chat\Συνομιλία”

– Θα σας ανοίξει ένα πλαϊνό μενού και στο κάτω μέρος δεξιά θα εμφανιστεί το κουμπί “Raise Hand\Σηκώστε χέρι”.

Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω βήματα, θα ειδοποιηθεί ο διαχειριστής της εφαρμογής για να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο και να σας δοθεί ο λόγος όταν είναι η σειρά σας.

Μετά την υποβολή της ερώτησής σας και την ολοκλήρωση της απάντησης, το μικρόφωνό σας θα τεθεί και πάλι σε σίγαση.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων θα υλοποιηθεί μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή zoom με χρήση της δυνατότητας των “Polls”.

Για κάθε απόφαση που θα απαιτείται ψηφοφορία θα ανοίγουν αυτόματα παράθυρα με τη διατύπωση της ερώτησης και τις δυνατές απαντήσεις.

Θα έχετε την δυνατότητα να ψηφίσετε μόνο μια φορά και μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο θα σας ανακοινώνεται πριν την αρχή της κάθε διαδικασίας.

Μετά το πέρας κάθε ψηφοφορίας θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα σε καινούργιο παράθυρο.