ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΥΣ 2.038.227 ΕΥΡΩ ΜΟΙΡΑΣΕ Η ΕΔΕΜ ΣΤΗΝ 1Η ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!

posting 3

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καθαρό ποσό ύψους 2.038.227 ευρώ μοίρασε η ΕΔΕΜ στην 1η της Διανομή Δικαιωμάτων!

Παραμένοντας συνεπής στις δεσμεύσεις της και σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, η ΕΔΕΜ προχώρησε στην 1η της διανομή δικαιωμάτων, επτά μόνο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της,  σε δικαιούχους της ΕΔΕΜ και σε πρώην μέλη ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ.

Ήδη από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, οι 9.020 δικαιούχοι έλαβαν ηλεκτρονικά τα ποσά της εκκαθάρισής τους ανά κατηγορία χρήσης  και σταδιακά βλέπουν τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το καθαρό ποσό των δικαιωμάτων ύψους 2.038.227 ευρώ αφορά δικαιώματα από τρείς πηγές (Δημόσια Εκτέλεση, Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2017 & Cosmote 2017 και Εύλογη Αμοιβή)  και διανεμήθηκε σε δύο δόσεις: στις 21 Δεκεμβρίου 2020 διανεμήθηκε ποσό ύψους 681.207 ευρώ  στους δικαιούχους ενώ στις 2 Φεβρουαρίου 2021, 1.357.020,00 ευρώ .

Η προστασία του δικαιώματος και η υποστήριξη των δημιουργών μας αποτελούν για την ΕΔΕΜ προτεραιότητα. Με διαφάνεια, επιμονή και αποτελεσματικότητα, σε στενή συνεργασία με τα μέλη μας χτίζουμε το μέλλον του πνευματικού δικαιώματος και της μουσικής δημιουργίας.