ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ

Αθήνα, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί :

α) με τηλεδιάσκεψη ως προς τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού από την κατηγορία των δημιουργών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και

β) στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος), για τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού από την κατηγορία των εκδοτών

την Τρίτη, 02/11/2021 και ώρα 14.00’.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού από την κατηγορία των δημιουργών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος), για τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού από την κατηγορία των εκδοτών την Τρίτη, 09/11/2021 και ώρα 14.00’, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Τρίτη, 09/11/2021 δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού από την κατηγορία των δημιουργών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος), για τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού από την κατηγορία των εκδοτών την Τρίτη, 16/11/2021 και ώρα 14.00’, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ

ΘΕΜΑ 2Ο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με την εν γένει πορεία των υποθέσεων του Οργανισμού.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ