ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΝΟΜΗ 2021 ΤΗΣ ΕΔΕΜ

posting 4

H ΕΔΕΜ προχώρησε στην 1η της διανομή δικαιωμάτων, επτά μόνο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της,  σε δικαιούχους της ΕΔΕΜ και σε πρώην μέλη ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ. Ήδη από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, οι 9.020 δικαιούχοι έλαβαν ηλεκτρονικά τα ποσά της εκκαθάρισής τους ανά κατηγορία χρήσης  και σταδιακά βλέπουν τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το καθαρό ποσό των δικαιωμάτων ύψους 2.038.227 ευρώ αφορά δικαιώματα από τρείς πηγές (Δημόσια Εκτέλεση, Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2017 & Cosmote 2017 και Εύλογη Αμοιβή)  και διανεμήθηκε σε δύο δόσεις: στις 21 Δεκεμβρίου 2020 διανεμήθηκε ποσό ύψους 681.207 ευρώ  στους δικαιούχους ενώ στις 2 Φεβρουαρίου 2021, 1.357.020,00 ευρώ.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις για την 1η διανομή δικαιωμάτων της ΕΔΕΜ.

 

1.Γιατί τα χρήματα που έλαβα είναι λιγότερα από αυτά που περίμενα με βάση το δυναμικό ρεπερτόριο που έχω;

Γιατί:

α) τα συνολικά δικαιώματα που διανεμήθηκαν στην 1η διανομή 2021 της ΕΔΕΜ (δύο δόσεις: 21 Δεκεμβρίου 2020 και 30 Ιανουαρίου 2021) ήταν περιορισμένα και αφορούσαν εισπράξεις ποσού 2.038. 227 ευρώ.

β) διανεμήθηκαν σε όλους τους δικαιούχους της ΕΔΕΜ αλλά και της ΑΕΠΙ και της ΕΥΕΔ (σύνολο 9 .020 δικαιούχοι)
γ) αφορούν εισπράξεις από τρείς μόνο κατηγορίες – πηγές είσπραξης δικαιωμάτων (Δημόσια Εκτέλεση, Τηλεοπτική μετάδοση – ΕΡΤ 2017 & Cosmote 2017 και Εύλογη Αμοιβή άρθρου 18 του ν.2121/1993), τα οποία έχουν εισπραχθεί από την ΕΔΕΜ και την ΕΥΕΔ για συγκεκριμένα παρελθόντα έτη αναφοράς.
δ) οι συνθήκες στην αγορά, λόγω της πανδημίας Covid-19 ήταν πολύ δύσκολες. Ειδικά για τη Δημόσια Εκτέλεση, οι επιχειρήσεις εστίασης ήταν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα το 2020 και συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές.
ε) η ΕΔΕΜ έχει μόνο λίγους μήνες λειτουργίας και άρχισε να εισπράττει δικαιώματα από τον Ιούλιο 2020 και μετά και εν μέσω πανδημίας.

2.Γιατί πήρα λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλους δημιουργούς, παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια μου παίζονται συνέχεια και συχνά σε ραδιόφωνα;

Γιατί σ’ αυτή τη διανομή δεν συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εκτός από την ΕΡΤ και την Cosmote 2017. Τα εισπραχθέντα δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς θα συμπεριληφθούν σε επόμενες διανομές μας και θα διανεμηθούν σύμφωνα με τα playlists που λαμβάνουμε από σταθμούς και κανάλια.
Γενικότερα, η σύγκριση των ποσών διανομής μεταξύ των δικαιούχων δεν είναι ασφαλές κριτήριο για να βγάλετε συμπεράσματα για τη δική σας διανομή, διότι η διανομή βασίζεται σε συγκεκριμένες, εγκεκριμένες από τη Γ.Σ παραμέτρους και εξαρτάται από τη χρήση των έργων.

3.Γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν τα δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σ’ αυτή τη διανομή; Πότε και πώς θα διανεμηθούν;

Στην 1η διανομή 2021 της ΕΔΕΜ δεν συμπεριελήφθησαν δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση γιατί έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, να υπογραφούν συμβάσεις και μετά να εισπραχθούν οφειλές τόσο για το 2020 όσο και για προηγούμενα έτη. Εισπράξεις αναμένονται από όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια για τα έτη 2019 και 2020, αλλά και από τα μεγάλα ραδιόφωνα της Αττικής και της περιφέρειας, τα οποία, στη συντριπτική πλειοψηφία τους οφείλουν δικαιώματα από το 2017!
Τα εισπραχθέντα δικαιώματα όλων των προηγουμένων χρήσεων θα διανεμηθούν σε μελλοντικές διανομές, βάσει τεκμηριωμένης εκπροσώπησης των δημιουργών στα προγράμματα που μεταδίδουν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και επομένως δημιουργοί με μεγάλο airplay θα αμειφθούν αντίστοιχα.

4.Τα έργα μου έχουν παιχτεί σε εκπομπές στην τηλεόραση αλλά στη διανομή μου δεν υπήρχαν δικαιώματα από τηλεοπτική μετάδοση.

Στην 1η διανομή 2021 της ΕΔΕΜ, τα δικαιώματα που διανεμήθηκαν από την τηλεοπτική μετάδοση προέρχονταν μόνο από την ΕΡΤ για το έτος 2017 & Cosmote 2017. Αν τα έργα σας παίζονται σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα δικαιώματα θα σας αποδοθούν στην επόμενη διανομή καθώς πρόσφατα υπογράφηκαν συμβάσεις με τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και εισπράττονται τα δικαιώματα για τη χρήση 2019. Τα δικαιώματα αυτά θα διανεμηθούν σύμφωνα με την τεκμηριωμένη εκπροσώπηση των προγραμμάτων που μας παραδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί.

5.Μας ενημερώσατε ότι η διανομή Ιανουαρίου είναι 2.038.027 ευρώ. Εγώ με 1000 τραγούδια, είναι λογικό να παίρνω τόσο λίγα δικαιώματα;

Η διανομή δεν γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των τραγουδιών του κάθε δικαιούχου ούτε αποκλειστικά σε δικαιούχους της ΕΔΕΜ.
Η διανομή δεν εξαρτάται από τον αριθμό τραγουδιών που συγκροτούν το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο κάθε δημιουργού. Εξαρτάται τόσο από τη χρήση (δημόσια εκτέλεση, μετάδοση /αναμετάδοση κ.λ.π) αυτών των έργων από συγκεκριμένες πηγές εσόδων που έχουν συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη διανομή, όσο και από τις παραμέτρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την διανομή των δικαιωμάτων από κάθε πηγή. Επιπλέον , στην 1η διανομή 2021 της ΕΔΕΜ διανεμήθηκαν δικαιώματα σε 9.020 δικαιούχους. Διανεμήθηκαν δικαιώματα σε όλα τα πρώην μέλη της ΑΕΠΙ και της ΕΥΕΔ, ανεξαρτήτως αν σήμερα εκπροσωπούνται από την ΕΔΕΜ, γιατί τα δικαιώματα αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις (2017, 2018, 2019) και η ΕΔΕΜ έχει αναλάβει την υποχρέωση με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) μεταφοράς της δραστηριότητας από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, να διανείμει αυτά τα δικαιώματα σε όλους τους αντίστοιχους δικαιούχους.

6.Έχουν κάνει συναυλίες καλλιτέχνες με δικό μου ρεπερτόριο και δεν έχω δει δικαιώματα από συναυλίες στην εκκαθάρισή μου.Γιατί;

Η 1η διανομή 2021 της ΕΔΕΜ είναι «μεταβατική» καθώς αφορά δικαιώματα από τρεις μόνο κατηγορίες – χρήσεις (Δημόσια Εκτέλεση, Τηλεοπτική μετάδοση – ΕΡΤ 2017 & Cosmote 2017 και Εύλογη Αμοιβή). Τα εισπραχθέντα δικαιώματα από την ΕΔΕΜ που αφορούν συναυλίες θα διανεμηθούν στην 2η διανομή 2021 της ΕΔΕΜ, σύμφωνα με τα προγράμματα εκτελεσθέντων έργων που μας παραδίδουν οι οργανωτές συναυλιών. Εφόσον έχουν εισπραχθεί οι συναυλίες στις οποίες έχουν ακουστεί τα έργα σας, θα σας αποδοθούν τα αναλογούντα δικαιώματα. Εξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε σε μία έκτακτη διανομή Συναυλιών και νωρίτερα.

7.Με τα ψηφιακά μου τι γίνεται; Τώρα με την πανδημία όλες οι συναυλίες γίνονται διαδικτυακά. Θα εισπράξετε;

Ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις για αδειοδότηση με τις μουσικές ψηφιακές υπηρεσίες με τις οποίες είτε είχε σύμβαση η ΕΥΕΔ είτε όχι, ώστε να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα από τις επιγραμμικές χρήσεις σε επόμενη διανομή.
Επιπλέον υπογράψαμε συμφωνία για συνεργασία με τη BMAT για την αναγνώριση, τεκμηρίωση, επιβεβαίωση και τιμολόγηση του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ από μουσικές ψηφιακές υπηρεσίες εντός της Ελλάδος. Παρόμοιες συνεργασίες θα προωθηθούν για κάλυψη διεθνών αγορών εντός του 2021.
Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των διαδικτυακών συναυλιών, δημιουργήσαμε μία νέα κατηγορία χρήσης και ειδικό αμοιβολόγιο (Live Streaming), σύμφωνα με το οποίο εισπράττονται δικαιώματα από διαδικτυακές συναυλίες και πρόκειται να αποδοθούν σε επόμενη διανομή.

8.Μου δώσατε προκαταβολή το 1/3, περίμενα τα 2/3 και πήρα εκκαθάριση λιγότερα από το 1/3… Τί γίνεται;

Όπως ενημερώθηκαν όλοι οι δικαιούχοι, η πληρωμή του Δεκεμβρίου 2020 έγινε ως αποτέλεσμα της θέλησης μας να δοθεί κάποια ενίσχυση στους δικαιούχους, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενόψει της τελικής 1ης διανομής 2021 της ΕΔΕΜ. Καθώς η διανομή δικαιωμάτων βασίστηκε σε αρχεία των παραμέτρων που είχαν συγκεντρωθεί έως τότε, η πληρωμή του Δεκεμβρίου δεν αποτελούσε το 1/3 της οριστικής διανομής η οποία και βασίστηκε στο σύνολο των παραμέτρων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΜ.

9. Πώς έγινε τελικά η διανομή; Ποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε; Πώς ξέρω ότι έγινε με διαφανή τρόπο;

Τόσο η διανομή δικαιωμάτων από την Εύλογη Αμοιβή, δηλαδή από το ιδιωτικό αντίγραφο, όσο και από την Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση (ΕΡΤ 2017 και Cosmote 2017) έγιναν υποχρεωτικά στη βάση market share παλαιότερων διανομών από ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ. Με απλά λόγια, χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογία διανομής οι παράμετροι διανομής δικαιωμάτων (πχ. Μηχανικά 2017, Τηλεόραση 2016, 2018 κλπ) που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ. Ο συνδυασμός παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διανομή εισπράξεων από κάθε πηγή και η στάθμισή τους εγκρίθηκαν από το ΔΣ του Οργανισμού και την Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2020.
Η χρήση παραμέτρων παλαιότερων περιόδων αναφοράς που επαφίεται αναγκαστικά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ θα καταργηθεί σε μελλοντικές διανομές καθώς προωθείται τόσο η επικαιροποίηση των διαθεσίμων αρχείων (πχ. Ιστορικό, διαχρονικό, ειδικό κλπ )όσο και η διανομή βάσει playlists που μας αποστέλλονται από χρήστες οι οποίοι πλέον απαιτούν πλήρη τεκμηρίωση.

10. Μήπως το κόστος του Οργανισμού είναι μεγάλο και γι’ αυτό εμείς ως δημιουργοί πήραμε λιγότερα από τα αναμενόμενα;

Το ποσό που διανεμήθηκε στην 1η Διανομή του 2021 της ΕΔΕΜ έγινε με βάση τις νόμιμες κρατήσεις ανά κατηγορία δικαιώματος που προβλέπονται στον Κανονισμό Διανομής της ΕΔΕΜ όπως επικυρώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 21 Δεκεμβρίου 2020 (21% για Δημόσια Εκτέλεση, 18% για ΕΡΤ και Cosmote και 8% για Εύλογη Αμοιβή).
Από το συνολικό προς διανομή ποσό παρακρατήθηκαν 1.041.377 ευρώ , ως δικλείδα ασφαλείας, έναντι της οριστικής κατανομής ποσοστών της Εύλογης Αμοιβής του ιδιωτικού αντιγράφου.

11.Σας έχω στείλει εμφανίσεις μου στο εξωτερικό. Έχει υπογράψει η ΕΔΕΜ συμβάσεις με τις ξένες εταιρείες; Τα έργα μου παίζονται στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην Κύπρο. Εισπράττετε δικαιώματα για την Κύπρο;

Η ΕΔΕΜ έχει προς το παρόν συμβάσεις εκπροσώπησης του ρεπερτορίου της με την PRS for Music για το Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και άλλες περιοχές για τις οποίες εισπράττει δικαιώματα η PRS. Πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η υπογραφή σύμβασης με την SACEM για την εκπροσώπηση του ρεπερτορίου μας και στη Γαλλία. Παράλληλα, έχουμε κάνει αίτηση εισδοχής στη CISAC την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών για τα εκτελεστικά δικαιώματα και αναμένουμε τη σχετική απόφαση το Μάιο 2021. Η αναμενόμενη εισδοχή μας στην CISAC θα επιτρέψει και διευκολύνει την προώθηση συνεργασιών μονομερούς ή αμοιβαίας εκπροσώπησης με ξένους ΟΣΔ και την είσπραξη δικαιωμάτων από διεθνείς χρήσεις.