ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαιούχων ΕΔΕΜ

Αθήνα, Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας η οποία θα διεξαχθεί  την Πέμπτη 21/07/2022 και ώρα 15.00’ τόσο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού, Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα ( 4ος όροφος) ) και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί  την Πέμπτη 28/07/2022 και ώρα 15.00’ τόσο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού, Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα ( 4ος όροφος), και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

 

Αν και την Πέμπτη 28/07/2022 και ώρα 15.00’ δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04/08/2022 και ώρα 15.00’ τόσο με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» όσο και με φυσική παρουσία στα γραφεία του Οργανισμού, Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα ( 4ος όροφος), και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι το εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 24, 25, 26, 33 και 34 του Καταστατικού του Οργανισμού.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ