ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ 19/2/24, ΩΡΑ 14:00

logo edem

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

 

 

Αθήνα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

 

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

την Δευτέρα, 19/02/2022 και ώρα 14.00.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος), την Δευτέρα, 26/02/2024 και ώρα 14.00, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Δευτέρα, 26/02/2024 δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM» και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος), την Δευτέρα, 04/03/2024 και ώρα 14.00, και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

ΘΕΜΑ 1ο. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ  ΕΚΔΟΤΩΝ

ΘΕΜΑ 2Ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Με βάση το άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού του Οργανισμού «οι υποψηφιότητες πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να δηλώνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την Εκλογική Γενική Συνέλευση».

Συνεπώς, όσα μέλη του Οργανισμού από την κατηγορία των Εκδοτών επιθυμούν να είναι υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@edemrights.gr  μέχρι την Τρίτη 13/02/2024, και ώρα 23.59’.

2. Για τη σύνδεση των μελών του Οργανισμού θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκαταστήσει την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων ZOOM στον υπολογιστή τους, το laptop, το tablet ή το κινητό τους τηλέφωνο.

Υπάρχει δυνατότητα λήψης της εφαρμογής από τον σύνδεσμο https://zoom.us/download.

Η εγκατάσταση είναι δωρεάν.

Η Γενική Συνέλευση θα καταγραφεί.