ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CISAC H ΕΔΕΜ

cisac

Μέλος της CISAC η ΕΔΕΜ

Η διεθνής αναγνώριση για το έργο της ΕΔΕΜ είναι γεγονός!

Με αίσθημα δικαίωσης και τεράστια ικανοποίηση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ είναι πλέον επισήμως μέλος της CISAC, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα.

Η Γενική Συνέλευση της CISAC στην ετήσια σύγκλησή της, στις 2 Ιουνίου 2022, ενέκρινε την ένταξη της ΕΔΕΜ, όπως αναμενόταν μετά τη θετική εισήγηση που έλαβε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και το Διοικητικό Συμβούλιο της CISAC.

Η εισδοχή της ΕΔΕΜ στη CISAC αποτελεί μια τεράστια επιτυχία και δικαίωση για τον Οργανισμό μας, αφού η ΕΔΕΜ μπορεί πλέον να κάνει χρήση των διεθνών τεχνολογικών εργαλείων τεκμηρίωσης και αναγνώρισης των μουσικών έργων (CISAC Tools) τα οποία έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η CISAC, καθώς και να έχει πρόσβαση στις διεθνείς βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ξένοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Η χρήση των CISAC Tools θα συμβάλει στην αναγνώριση των χρήσεων του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ στο εξωτερικό και θα δώσει τη δυνατότητα να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία για την ταυτότητα των μουσικών έργων των δικαιούχων της αλλά και των πρώην μελών της ΕΥΕΔ, που παρέμεναν εδώ και πέντε χρόνια με λανθασμένη αναφορά, δυσχεραίνοντας την αναγνώριση και την απόδοση των δικαιωμάτων από το εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι, ενώ η ΕΔΕΜ είχε υποβάλει αίτηση εισδοχής στη CISAC το 2021 και η αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας είχε κρίνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της, η απόφαση για την ένταξη είχε αναβληθεί εν αναμονή της έκδοσης κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων. Η αναβολή της ένταξης δεν αποθάρρυνε την Ένωσή μας, που με επιμονή και παρά τις αυξανόμενες δυσκολίες συνέχισε, με διαφάνεια και λογοδοσία, το παραγωγικό έργο της προς όφελος των μελών της. Μετά την πανηγυρική δικαίωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ΕΔΕΜ υπέβαλε εκ νέου αίτηση εισδοχής, καταθέτοντας έναν πλήρη φάκελο με όλα τα τεκμηριωτικά έγγραφα για την οργάνωση, τη λειτουργία, τις εισπράξεις και τις διανομές δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους, και έλαβε την τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

Ο σημαντικός ρόλος και η προσφορά της ΕΔΕΜ στους δικαιούχους της αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς. Η ΕΔΕΜ, με σταθερά βήματα και με την εμπιστοσύνη των 3.000 δικαιούχων που της έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους, κατακτά έναν έναν τους στόχους που έχει θέσει και συνεχίζει το παραγωγικό της έργο για ένα καλύτερο μέλλον προς όφελος των δημιουργών και της συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα.