Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή των δηλώσεων για την καταβολή της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού σε δημιουργούς, καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού

covid19

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα υποβολής  δηλώσεων για την καταβολή της Αποζημίωσης Εδικού Σκοπού για τους καλλιτέχνες, τους Δημιουργούς και τους Επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Η διαδικασία για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων είναι η εξής :

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet
  2. Επιλογή της αντίστοιχης Αίτησης { Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού ή/και Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών}
  3. Συμπλήρωση ΙΒΑΝ, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο, email

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τα εξής 2 (δύο) διαφορετικά μέτρα στήριξης {Εγκύκλιος 44343/1122 /29-10-2020 Υπουργείου Εργασίας, Κεφάλαιο Α} :

1. Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών {ΦΕΚ Β 4702/2020}

Αποζημίωση 534€ ανά μήνα, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Θα πρέπει να υποβληθούν δύο διαφορετικές αιτήσεις, μια ανά μήνα.

 

2. Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών (περίπτωση λ1), οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 {ΦΕΚ Β 1547 και Β 1841}

Αποζημίωση εφ’ άπαξ 800€. Υποβολή 1 αίτησης.

  •  ΚΥΑ 39436/994/30-9-2020 {ΦΕΚ Β 4270/2020}
  • ΚΥΑ 16073/287/22.4.2020 {ΦΕΚ Β 1547/2020}

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις, αναφέρονται στην Εγκύκλιο 44343/1122 /29-10-2020 του Υπουργείου Εργασίας, Κεφάλαιο Α.

Η προθεσμία υποβολής (και για τις δύο κατηγορίες) των αιτήσεων -Υπεύθυνων Δηλώσεων ξεκινάει στις 4/11/2020 και λήγει στις 25/11/2020.