Επέκταση της συμφωνίας της ΕΔΕΜ με το YouTube και πέρα από τα ελληνικά σύνορα

youtube

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επέκταση της συμφωνίας της ΕΔΕΜ με το YouTube
και πέρα από τα ελληνικά σύνορα

Σημαντικά οφέλη για τους δημιουργούς που αναθέτουν στην ΕΔΕΜ
την είσπραξη των δικαιωμάτων τους από ψηφιακές πλατφόρμες

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2023. Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), στηρίζοντας ακόμα περισσότερο τους δημιουργούς, ανακοινώνει την πολυεδαφική επέκταση της συμφωνίας της με την πιο δημοφιλή πλατφόρμα streaming, το YouTube και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους δημιουργούς μουσικών έργων μιας και διασφαλίζει την είσπραξη δικαιωμάτων για τις χρήσεις των έργων και από άλλες χώρες, με προτεραιότητα εκείνες στις οποίες το ελληνικό ρεπερτόριο διακρίνεται.

Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τους δημιουργούς που αναθέτουν στην ΕΔΕΜ την είσπραξη των δικαιωμάτων τους από ψηφιακές πλατφόρμες.

Η πολυεδαφική αδειοδότηση, που αποτελεί προνόμιο των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, συνεπάγεται την αποφυγή ενδιάμεσων προμηθειών, και κατ’ επέκταση, τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις ψηφιακές χρήσεις στο YouTube για όλους τους δικαιούχους που εμπιστεύονται την ΕΔΕΜ.

Η Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ, κα Λούκα Κατσέλη δήλωσε σχετικά: “Η πολυεδαφική επέκταση της συμφωνίας με το YouTube είναι μια σημαντική επιτυχία για την ΕΔΕΜ και αποτυπώνει σαφώς το όραμα και την αποστολή μας. Στην ΕΔΕΜ, δέσμευσή μας είναι να στηρίζουμε τη μουσική δημιουργία και τους δημιουργούς με τεχνογνωσία, διαφάνεια και λογοδοσία – και αυτό είναι ακριβώς αυτό που επιτρέπει αυτή η επέκταση. Πιστεύουμε πως αυτή η συνεργασία συμβάλει ουσιαστικά στην ακόμα πιο αποτελεσματική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των μελών μας και διασφαλίζει τη δίκαιη αμοιβή για τις χρήσεις των έργων τους ενώ παράλληλα θωρακίζει το όραμά μας να είμαστε ισχυρός Οργανισμός Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.”

Πιστή στη δέσμευσή της για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών, βασιζόμενη στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, η ΕΔΕΜ στρέφει το βλέμμα προς το μέλλον, επιδιώκοντας ακόμα περισσότερες αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, προς όφελος των δημιουργών και της μουσικής δημιουργίας.