Αντιπρόσωποι ΕΔΕΜ

Η ΕΔΕΜ, διαθέτει ένα άρτια εκπαιδευμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα για την επίβλεψη της χρήσης του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου, την έγκυρη πληροφόρηση των χρηστών μουσικών έργων, την αδειοδότηση και τη συλλογή δικαιωμάτων.

Ενημερωθείτε για το δίκτυο αντιπροσώπων της ΕΔΕΜ  Αντιπρόσωποι ΕΔΕΜ.