Election Regulation

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

CEO

Louka T Katseli

 

Board of Directors

President
Foivos Delivorias
Composer/Author

 

Vice-President
Stathis Drogossis
Composer/Author

 

Secretary
Alkistis Tsiklou
Spokeswoman for Warner / Chappell Music Hellas

Treasurer
Irina Loukatou – Publisher,
Musou Music Publishing

 

Members
Panayiotis Kalantzopoulos – Composer/Author

Maria Fasoulaki – Author

Stavros Lantsias – Composer

Giorgos Gonias – Author

Vasiliki Ghini, Publisher
Spokeswoman for Nikos S Ghinis Media Music Publishing

 

 

Supervisory Board

Kostas Tournas

Aikaterini Zampeta

Marios Strofalis

George Stampolis

Chris Alexopoulos

Kostas Kaldaras

Foteini Lampridi