Συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών

Φέρνουμε πιο κοντά τους Χρήστες με τους Δημιουργούς

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής  πραγματοποιεί σημαντικές ενέργειες με σκοπό να φέρει ένα βήμα πιο κοντά τους Χρήστες Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής και τους Δημιουργούς/Δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων συνάπτοντας συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών δημόσιας εκτέλεσης, προς όφελος αμφότερων των πλευρών. Δείτε παρακάτω όλες τις επίσημες συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΕΜ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.