Αμοιβολόγια

GET THE MUSIC RIGHT!

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι η αμοιβή των δημιουργών για τη χρήση των έργων τους

Το αμοιβολόγιο της ΕΔΕΜ ανά κατηγορία χρήσης μουσικής αναρτάται στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αμοιβολόγιο Δημόσιας Εκτέλεσης

Αμοιβολόγιο Επιγραμμικών Χρήσεων

Αμοιβολόγιο Μηχανικών Δικαιωμάτων

 Αμοιβολόγιο Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων

Aμοιβολόγιο Live Streaming